Information finns i överflöd. Utmaningen ligger i att få fram den som är viktigast.

Dagens affärssystem innehåller stora mängder data. Med SLLOPS egenutvecklade Business Intelligence-verktyg MyRex får ditt företag ut analyser och rapporter som hjälper chefer och projektledare att fatta rätt beslut.

Rapport- och analysverktyget MyRex är byggt för att vara ett kraftfullt komplement till affärssystemet. Verktyget arbetar i realtid mot databasen och kan anslutas till en eller flera SQL-databaser. En av fördelarna med MyRex är att användaren kan analysera sin egen information i ekonomisystemet utan att vara användare av det.
 

Vänd och vrid på informationen

En enkel flikhantering avgör hur informationen ska presenteras. Olika visningsalternativ (Graf, Grid, Pivot, Rapport och Mätare) presenterar affärsrelaterade siffror på ett överskådligt sätt.

MyRex hanterar stora datamängder, vilket gör att du snabbt kan vända och vrida på informationen. Genom ett musklick uppdaterar du andra fönster på skärmen med den valda informationen.

Dessutom har du tillgång till funktionalitet för att skapa larm när uppställda gränsvärden har överskridits – ett utmärkt hjälpmedel för att snabbt hitta avvikande poster.